Loading...
ul. Duża 1/10, 70-00 Warszawa, Polska
Pn. - Pt. : 09.00 - 18.00
+48 222 333 222

95

Kandydatów
Liczba kandydatów reprezentujących koalicję w nadchodzących wyborach.

12

Dokumentów
Liczba ważnych dokumentów opublikowanych przez koalicję, dostępnych do pobrania.

7

Spotkań Wyborczych
Liczba spotkań wyborczych zorganizowanych w ramach kampanii przed wyborami.

4

Inicjatywy w Parlamencie
Liczba ważnych inicjatyw lub projektów, które koalicja przedstawiła w Parlamencie Europejskim.
Historia

Parlament Unii Europejskiej - historia

Parlament UE, będący kluczowym organem demokratycznym w ramach Unii Europejskiej, ma bogatą i wielowymiarową historię, która rozpoczęła się w latach 50. XX wieku. Jego początki sięgają czasów Wspólnoty Europejskiej Węgla i Stali, kiedy to po raz pierwszy wprowadzono koncepcję ponadnarodowej instytucji parlamentarnej. Założeniem było stworzenie forum, które umożliwiłoby narodom Europy wspólne podejmowanie decyzji i dążenie do trwałego pokoju na kontynencie po okropieństwach II wojny światowej.

W ciągu następnych dziesięcioleci rola Parlamentu Europejskiego ewoluowała, przechodząc od doradczego zgromadzenia do pełnoprawnego organu legislacyjnego z uprawnieniami współdecydowania w wielu obszarach polityki. Wzrost jego kompetencji następował równolegle z procesem poszerzania Unii o nowe państwa członkowskie oraz z coraz głębszą integracją państw członkowskich. Dziś Europejski Parlament reprezentuje ponad 440 milionów obywateli Europy, stanowiąc ważny głos w debatach na temat przyszłości kontynentu.

Wikipedia
Parlament Europejski

Funkcje i uprawnienia Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski jest jednym z głównych organów legislacyjnych Unii Europejskiej, co oznacza, że ma kluczową rolę w tworzeniu prawa na poziomie unijnym. Wspólnie z Radą Unii Europejskiej, Parlament przyjmuje większość przepisów, które mają bezpośredni wpływ na życie codzienne obywateli UE. Jego działanie nie ogranicza się jednak tylko do sfer legislacyjnych. UE Parlament ma też funkcję kontrolną, nadzorującą działania innych instytucji UE, w tym Komisji Europejskiej, oraz monitorującą wydatkowanie środków z unijnego budżetu.

Poza tym, Parlament Europejski odgrywa ważną rolę w procesie wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej, dając mu mandat zaufania. Wielokrotnie udowodnił swoją zdolność do wpływania na kształt polityki europejskiej poprzez debaty, rezolucje czy pytania do innych instytucji. Uprawnienia te wynikają z Traktatów założycielskich UE, a także z długotrwałego rozwoju instytucjonalnego, w którym Parlament stopniowo zyskiwał na znaczeniu w strukturze unijnej.

Parlament Europejski

Nasza Praca w Parlamencie Europejskim

Nasza aktywność w Parlamencie Europejskim jest odzwierciedleniem naszej misji i wartości, które przyświecają koalicji. Działając na forum europejskim, staramy się, by głos Polski był słyszalny, a interesy naszego kraju i jego obywateli odpowiednio reprezentowane. Rozumiemy, że Europa to nie tylko wspólna polityka, ale przede wszystkim ludzie, ich prawa, potrzeby i aspiracje. Współpracując z innymi frakcjami i państwami członkowskimi, dążymy do budowy silniejszej, bardziej zintegrowanej i społecznej Unii.

Nasza działalność w PE to nie tylko udział w głosowaniach i debatach, ale przede wszystkim aktywna praca w komisjach, ścisła współpraca z ekspertami oraz organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu możemy skutecznie wpływać na kształtowanie przyszłości Unii i dbać o dobro naszych obywateli.

Dialog i Otwartość
Profesjonalizm
Aktywność w Komisjach
Współpraca Międzynarodowa